Over Unité

Na een kwart eeuw Existenz wordt de vraag gesteld of het nog steeds nodig is de focus te leggen op de aanpak van leegstand en verwaarlozing in de stad? Leegstand werd aangepakt en stadsbuurten herleven door lokale initiatieven waarbij de auto aan belang verliest. Tegelijkertijd blijft men het landschap versnipperen in talloze verkavelingen en spreidt het weefsel zich uit over het Belgisch grondgebied. Terwijl stads-en dorpskernen zouden moeten verdichten voor een duurzame toekomst, houdt de Vlaming vast aan zijn huis met tuin.

Hoe kan architectuur een oplossing bieden voor deze nieuwe uitdagingen? En nog belangrijker, hoe kan de brug gemaakt worden tussen wat de burger wil en wat de architect ontwerpt?

Met podcasts en artikels trachten wij een antwoord voor u te vinden. Wij zijn werkgroep Unité.

Artikels

Podcasts